{"count":1,"sum":1.2,"added":true,"error":"Nepietiekams produkta atlikums"}