{"count":1,"sum":2.2,"added":true,"error":"Nepietiekams produkta atlikums"}